Θέματα σχετικά με Πληροφορική

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται θέματα που άπτονται της πληροφορικής.

Στο σχολικό εργαστήριο χρησιμοποιείται πλέον εξολοκλήρου Ελεύθερο/Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό (ΕΛΑΚ) Linux.  Δείτε εδώ ένα οδηγό για αρχαρίους σχετικά με το Linux