Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  • Το ΚΕΣΥΠ Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει μια εκπληκτική συλλογή από πληροφορίες σχετικές με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, καθώς και έρευνες σχετικά με σχολές κι επαγγέλματα

  • Είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων των ατόμων, δηλαδή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες

 

Στην Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων  www.eoppep.gr/teens  οι μαθητές  έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες θα βρείτε στην περιοχή του ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου

Στην περιοχή του ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου μπορείτε τώρα να οδηγηθείτε και από το μενού Μαθητές επιλέγοντας Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΚΕΣΥΠ)

Ενημέρωση για την Πύλη Εφήβων     * Οδηγίες για την διεξαγωγή του τεστ

 

Παρουσίαση για το “Νέο Λύκειο” (!!!) Νέο Λύκειο