Σχολική Εφημερίδα 2010

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων του το γυμνάσιο-λύκειο Πανόρμου

αποφάσισε την έκδοση δικής του σχολικής εφημερίδας.