Εκτός Έδρας

Το σχολικό έτος 2007-2008 στα πλαίσια του προγράμματος του ΑΠΘ για δημιουργία τμήματος ένταξης, δημιουργήθηκε μια εφημερίδα από τους μαθητές. Το αποτέλεσμα της προσπάθεια του μπορείτε να το δείτε εδώ