Σίσες: Αλάδανος και άλλα φυτά

Στα πλαίσια προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2007-2008 δημιουργήθηκε εργασία με θέμα τον Αλάδανο και τη χλωρίδα της περιοχής των Σισών. Περισσότερα εδώ