Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Έρευνα του 2013 σχετικά με τους ανερχόμενους επαγγελματικούς τομείς στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες. Η έρευνα προέρχεται από το Cedefop, έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ?Ενωσης

Ανερχόμενοι-επαγγελματικοί-τομείς-στην-Ελλάδα-και-νέες-απαιτούμενες-δεξιότητες

Comments are closed.