ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Λυκείου Πανόρμου  πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

 
Για το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Γυμνασίου Πανόρμου πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο 
 

Comments are closed.